Looping utvikler miljøvennlig transportemballasje og leverer gjenbruk som tjeneste

Looping ble etablert i 2017 av Jens Brustad under navnet Norsk Gjenbruk AS.

Forretningsideen til selskapet er å utvikle en miljøvennlig gjenbruksemballasje som kan erstatte engangsplast – en idé Brustad fikk da han observerte moduler på en byggeplass pakket inn i unødvendig engangsplast.

Plast er fantastisk

Plast er et fantastisk materiale som samfunnet har gjort seg avhengige av, men bruk av unødvendig engangsplast utgjør samtidig en av vår tids største miljøutfordringer. Ifølge WWF havner over åtte millioner tonn plast i havet hvert eneste år.

Brustad spurte flere selskaper om de kunne være villige til å delta i ett prosjekt som skulle lede frem til en rimeligere og mer miljøvennlig emballasje for deres moduler.

Et selskap takket ja.

Etter en periode med testing og utvikling kunne utleieselskapet Ramirent benytte en ny type emballasje på sine nesten 7.000 moduler som fraktes på norske veier. Resultatet av prosjektet ble en ny type ombruksemballasje som sparte miljøet for over ti tonn med engangsplast.

Virksomheten i dag

To år etter utviklingsprosjektet med Ramirent benyttes Looping sin ombruksemballasje av flere av Norges største entreprenører, i tillegg til de største utleierne av moduler.

Selskapet er i sterk vekst, og har fått flere sterke investorer på eiersiden og har knyttet til seg en rekke samarbeidspartnere. I løpet av 2019 estimerer Looping at selskapet vil eliminere over 30 tonn med engangsplast sammen med sine kunder.

Looping har virksomhet i Norge og Litauen. Hovedkontoret er i Norge, mens produksjon, vedlikehold og utvikling av ombruksemballasjen skjer i Litauen.