Prosjekt Lignum - Hvordan har det gått så langt?

For en drøy måned siden lanserte vi Prosjekt Lignum - et bransjeløft for reduksjon av engangsplast i treindustrien. Responsen har vært over all forventning og de siste ukene har vi jobbet med innsikt og problemforståelse. I dette innlegget deler vi litt av prosjektarbeidet så langt.

Den siste måneden har vår eminente produkt og systemdesigner Jørgen har tilbakelagt noen mil på veien for å rekke rundt til våre ulike produsenter og har høstet viktig innsikt av stor verdi for prosjektets videre fremdrift. 

For å kunne utvikle gode gjenbruksløsninger det helt nødvendig at vi har god forståelse av kundenes produksjonslinje, logistikk og operasjonelle virksomhet. Dette innebærer å tilbringe flere timer i felt hvor vi spør spørsmål, tegner, undersøker og grubler - mye. Vårt første fabrikkbesøk var hos Bergene Holm i Larvik, et av Norges ledende trevarekonsern med 440 medarbeidere fordelt på syv avdelinger. Hvert år videreforedler Bergene Holm nesten 1.100.000 kubikkmeter tømmer fra norske, miljøsertifiserte skoger og leverer blant annet; konstruksjonsvirke, forskaling, rekker, lekter, kledning, terrassebord, panel og listverk. Bærekraft er i kjernen av selskapet og som produsent av et karbonnegativt byggemateriale ønske de å fremme en klimavennlig industri med blikk for fremtiden. 

2020-04-17-Looping Bergene Holm-009.jpg

For å beskytte trevirke under lagring og transport  pakker de fleste produsenter planker og byggeelementer inn i engangsplast. Dette er fordi plasten har visse funksjoner som gjør at det er såpass utbredt som emballasjeløsning idag, selv om emballasjen har flere svakheter og utgjør et avfallsproblem når det havner lenger ned i verdikjeden. Denne bransjeutfordringen har Bergene Holm vært opptatt av lenge og kunne under befaring vise oss de ulike problemstillingene som må løses for å finne et fullgodt alternativ til engangsplast som vil fungere i praksis. Etter å ha studert produksjonslinjen begynte ideene å krible i tegnehånden til designer Jørgen som begynte å tegne ut noen tidlige tanker på tavle i tett dialog med fabrikksjef Vibeke Lynum og prosjektingeniør Olav Bergene Holm.

Jørgenbefaring bergene holm.JPG

- Jeg ser det som essensielt å involvere kunden og brukerne tidlig i utviklingen av et produkt. Deres kunnskap og erfaring bidrar til at vi kan gjøre de rette valgene som vil resultere i en løsning gir økt brukervennlighet, HMS og ressurseffektivitet. Lykkes vi med dette vil vi kunne få en betydelig plastreduksjon som vil påvirke flere bransjer sier produktdesigner i Looping, Jørgen Fredriksen. 

Hans observasjoner og innsikt fra første fasen av prosjektet er at en ny bransjeløsning som erstatter engangsplast på trevirke vil påvirke et mangfold av aktører på tvers av verdikjeden. Det er nemlig ofte entreprenører og byggherrer som må sortere, håndtere og rapportere på avfallsmengdene på byggeplass, noe som gjør at interessen for samarbeid er stort. I tillegg til selv produktinnovasjonen, vil prosjektet ta sikte på å identifisere viktige synergier på transport, samlagring og logistikk som kan brede grunnen for en sirkulær modell. 

2020-05-13-Looping Bergen-100.jpg

Etter besøket hos Bergene Holm ble Looping invitert av LAB entreprenører som er brennende opptatt av å redusere avfall på byggeplass. I tillegg til å sortere og gjenvinne jobber de aktivt med å oppfordre produsenter til å kutte plast og levere mer miljøforsvarlig emballasje. Sammen med LAB tilbragte vi en formiddag på BUS II, det nye barne og ungdomssykehuset i Bergen, for å se hvordan de håndterer engangsplast og den opplevde utfordringen i felt. Ifølge LAB fører en økende fortetting til at byggeprosjekter skjer på et stadig mindre areale, noe som i kombinasjon med strengere myndighetskrav på bærekraft vil føre til en økende etterspørsel etter smartere og mer ressurseffektive løsninger. LAB vil gjennom samarbeidet med Looping gi verdifull input fra entreprenørleddet som videreføres til innovasjonen i produsentleddet.

2020-05-13-Looping Bergen-086.jpg

Med disse innsiktene i bagasjen sto to nye fabrikkbesøk for tur før vi kunne runde av for sommeren. Som deltaker i prosjektet har Løvenskiold Handel involvert to av sine elementfabrikker, i3 element og Norsk Modul. Sammen med Løvenskiold Handel og Maxbo leverer de et bredt spekter av elementer til proffkundemarkedet for både hus, garasjer og bygninger.  Etter en kjøretur gjennom nasjonalromantiske omgivelser kom vi til Norsk Modul på Stathelle der Kjetil Legard kunne ta oss igjennom dagens logistikk og emballeringsprosess.

victoria-palacios-Tl9aik7s77w-unsplash.jpg

Emballeringen hos Norsk Modul skjer 100% manuelt og er en nøysom prosess som krever tid og ressurser fra montørene. Legard kunne fortelle at de ser stort fremtidspotensiale i markedet for elementer med stadig kundevekst og etterspørsel etter ferdighus. Bygges det mer i tre av kvalitet, er miljøgevinstene betydelige.  En vanlig enebolig i tre inneholder 14 - 22 m3 tre. Dette innebærer at det er bundet 11 - 16 tonn CO2 i husets levetid. Totalt brukes det årlig ca. 3 mill. m3 trelast i Norge. Dette innebærer at det hvert år blir bundet ca. 2,5 mill tonn CO2 i bygninger, møbler og lignende. Elementbygging på fabrikk fører også til at materialsvinn reduseres til et minimum. Det betyr dessuten at mengden avfall på byggeplassen reduseres ettersom mye av emballasje, sagspon, kapp osv. håndteres på fabrikken. Det løser derimot ikke utfordringen med engangsplast som Legard og Norsk Modul ønsker å ta tak i. 

2020-06-22-Looping - Norsk Modul-080.jpg

- Det er svært viktig at elementene er beskyttet for fukt og eksterne påkjenninger før og under transport til byggeplass. Det er essensielt for å kunne ha kontroll på alle forhold som kan påvirke materialene før de blir montert og bygget blir tett. Skal vi finne et alternativ til plast må det oppfylle slike krav til materialkvalitet og funksjon, ellers kan det kompromittere standarden på selve produktet sier Legard. 

Videre i Lignum vil vi bruke denne informasjonen til å begynne konseptualisering og idéutvikling i tett samarbeid med øvrige partnere. I neste innlegg vil vi gi mer innsikt i selve designprosessen med innledende skisser og konseptideer. 


 

Ta kontakt

Vil du starte et nytt prosjekt sammen med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat om hvordan vi kan redusere ditt forbruk av engangsplast.

Kontakt oss