Skal redusere 150 tonn plast med støtte fra Handelens Miljøfond

Looping lanserer bransjeløft for avfallsfri og plastsmart industri. Prosjektet har fått navnet "Project Lignum" og har som formål å drastisk redusere det totale miljøfotavtrykket for trevirkeindustrien ved å tilby gjenbruk som tjeneste.

Trevirke har en lang og tradisjonsrik historie som industri i Norge. Det er vårt eneste fornybare byggmateriale som gir negativ CO2 emisjon. I 2019 lå markedet for massivtre I Norge på ca. 90 000 m3. Dette er fremspådd å øke til 130-140.000 m3 innen de neste 4 årene.

Selv om bærekraft er i kjernen av industrien er trevirkeindustrien svært avhengig av plastemballering og har et enormt forbruk av engangsplast. Dette vil vi gjøre noe med. Med støtte fra Handelens Miljøfond initierer Looping et bransjeløft som skal se på utvikling av konkrete løsninger som kan eliminere plast i verdikjeden og erstatte engangsplast med gjenbrukbar emballasje. Oppsummert har vi fire hovedmål for prosjektet;

  • Fjerne engangsplast: Erstatte plastemballasjen som brukes på massivtre med gjenbruksemballasje.

  • Skape en ny bransjestandard: Sammen med dere som pilotkunder vil vi sette en ny standard for miljøvennlig  emballering og gjenbrukslogistikk

  • Redusere svinn: Forhindre svinn og skader på trevirke under transport. Tilby et ressurssmart og kostnadseffektlivt alternativ.

  • Logistikk: Utvikle logistikk for gjenbruk.

Noen av problemområdene vi har identifisert er plastring og emballering av byggelementer, provisoriske vegger og bomoduler. Sammen med prosjektdeltagerne vil vi over de neste månedene jobbe med innsikt og problemforståelse, konseptualisering, detaljering og konstruksjon av mvp, testing og iterasjoner, og til slutt - industrialisering. 

2020-04-17-Looping Adapteo-003.jpg

For å bidra til kompetansedeling og innovasjon for industrien som helhet har vi invitert et mangfold av aktører i prosjektet som representerer produsent, byggherre, entreprenør og distributør. På denne måten kan vi maksimere læringsutbyttet og se forbedringspotensiale på tvers av verdikjeden. Så langt er vi stolte av å kunne bekrefte at Bergene Holm, LAB entreprenører, Adapteo, Ramirent og Flexator har bekreftet sin deltagelse. Sammen skal vi sette en ny bransjestandard for miljøvennlig emballering som ikke bare blir et fullgodt alternativ til plast, men en enklere og mer brukervennlig løsning. 

Er du interessert i å vite mer om prosjektet? Send en mail til ida@looping.no eller ring +4790876556

Ta kontakt

Vil du starte et nytt prosjekt sammen med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat om hvordan vi kan redusere ditt forbruk av engangsplast.

Kontakt oss