Dette er Looping

Looping utvikler miljøvennlig transportemballasje og leverer gjenbruk som tjeneste.

Sammen med våre kunder skaper vi en ny bransjestandard for bærekraft

 

UzG1X4GxTimR2Rkp+duEng_thumb_2e30.jpg

 

To år etter utviklingsprosjektet med Ramirent benyttes vår ombruksemballasje av flere av Norges største entreprenører, i tillegg til de største utleierne av moduler.

Vår ambisjon er å gjøre gjenbruksmodellen skalerbar og lønnsom i bransjer og industrier der engangsplast er et betydelig avfallsproblem. Gjennom egenutviklet teknologi har vi en unik plattform for logistikk og vareflyt som gir oss kontroll og oversikt i alle ledd av verdikjeden. På denne måten kan vi gi kunden et solid datagrunnlag og en tjeneste som reduserer risiko, kutter kostnader og gir en betydelig miljøgevinst.  

Ombruk - en forretningsmodell for fremtiden

Idag er kun verden 9% sirkulær. I løpet av de siste 40 årene har årlig utvinning av materialer mer enn tredoblet seg, der plast står for en betydelig andel av globale CO2 utslipp. Dette forbruket kan ikke fortsette. Derfor utvikler Looping sirkulære løsninger der materialer holdes i omløp uten å miste verdi, men brukes igjen på nye nytteområder med forlenget levetid. Dette er filosofien bak ombruk, en bedre måte å utnytte ressurser som gir lavt fotavtrykk ved å forebygge avfall. Slik er Looping en del av ombruksøkonomien:  

  • Vi erstatter engangsplast i byggebransjen med miljøvennlig transportemballasje og tilbyr gjenbruk som tjeneste

  • Vi identifiserer problemområder som kan løses mer effektivt og utvikler praktiske og smarte løsninger

  • En av våre kjerneverdier er fart– vi har design og utvikling inhouse slik at vi kan utvikle sammen med kunden med umiddelbare resultater.

2020-05-15-Looping TSN-039.jpg

Det skal lønne seg å ta gode valg

Overgangen fra en linær “bruk og kast” økonomi til en sirkulær økonomi der ressurser forblir i kretsløp gir ikke bare en betydelig klimagevinst, det skaper også økt lønnsomhet. Looping hjelper kunder med å forbedre miljøregnskapet gjennom å drastisk redusere bruken av engangsplast. Gjennom vårt flåtestyringsverktøy gir vi deg kontroll og oversikt over tid og kostander spart, mengden plast redusert og utslippsreduksjon fra transport. 

EU alene kan spare 600 milliarder dollar årlig etter 2025 dersom flere industribedrifter snur virksomhetene til en sirkulær økonomi. Dersom denne utviklingen skaleres globalt  kan sirkulærøkonomi redusere de globale klimagassutslippene med opptil 63 % innen 2050 ved hjelp av lavkarbonstrategier og ressurseffektivisering. Dette er en fremtid Looping vil bidra til å forme. 
 

Slik eliminerte vi 30 tonn med plast for Ramirent

Les her

Ville aldri gått tilbake til engangsplast

Les mer her
Ta kontakt

Vil du starte et nytt prosjekt sammen med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat om hvordan vi kan redusere ditt forbruk av engangsplast.

Kontakt oss