Bærum kommune utfordrer markedet 

I september 2020 utfordret Bærum kommune markedet til å finne nye løsninger for å redusere avfall fra emballasje i byggenæringen i en plan- og designkonkurranse. 

Til topps

Looping ble valgt ut som en av 5 leverandører som kvalifiserte seg til å finne nye løsninger for å redusere avfall fra emballasje. Kriteriene i konkurransen var grad av innovasjon, kostnadseffektivitet, fleksibilitet, gjennomførbarhet, bruksområde og forventede miljøeffekter. Av totalt fem deltagere var det til slutt oss i Looping som gikk til topps i konkurransen. Looping mottok 300 000 kr for å videreutvikle løsningsforslaget til en prototype. 

– Dette er selvsagt kjempegøy. Vi har møtt tøff konkurranse med andre dyktige design- og utviklingsmiljøer, så denne seieren er en bekreftelse på at vi har klart å tenke kreativt og helhetlig på design og forretningsmodell, sier Herman Persen Fostvedt, prosjektleder for designkonkurransen i Looping.

Lastbærer av resirkulert plast

Løsningsforslaget til Looping består av en lastbærer av resirkulert plast til bruk for gips og bygningsplater, som i tillegg skal legge til rette for mer bruk av gjenbruksemballasje ved transport.

– Bygningsplater og gips emballeres stort sett ved å surre fast lastbærere og mellomlegg av trevare med strekkfilm. I tillegg oppstår det ofte materialsvinn som følge av dårlig emballering. Her har vi sett en mulighet til å slå to fluer i en smekk og både kutte ut mellomleggene som kastes, og samtidig redusere mengden strekkfilm betraktelig, sier Fostvedt.

Samarbeid på tvers av verdikjeden

Med seg i prosjektet har vi Norsk Gjenvinning og Norgips, og sammen planlegger de nå å videreutvikle konseptet til et fullverdig kommersielt produkt. 

– Norgips har på mange måter vært initiativtaker, og vil være den som til syvende og sist får miljøbesparelsene produktet kan tilby. Norsk Gjenvinning vil være en viktig partner for å sette produktet i system, sier Fostvedt.

Looping har satset på å investere i intern designkompetanse ved å ansette Chief Design Officer Jørgen Fredriksen. Prosjektet har vist at Looping er klare for å bringe kunnskapen fra modulcover videre til andre produkter, men det fremhever også viktigheten av å satse på designkompetanse og utvikling internt.